Konferencia Poľnohospodárstvo ako aktér sociálnej inklúzie - AGASI

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, SPU v Nitre v spolupráci s občianskym združením Druživa vás srdečne pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu „Poľnohospodárstvo ako aktér sociálnej inklúzie“. Konferencia sa uskutoční v dňoch 14. a 15. októbra 2021 na SPU v Nitre v online priestore v kombinácii s prezenčnou formou, resp. bude upravená podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.

Medzinárodná konferencia je podporená programom OECD Co-operative Research Programme: Sustainable Agricultural and Food Systems (CRP). Prednášajúcimi budú poprední výskumníci z univerzít z Nórska, Holandska, Japonska, Talianska a z iných krajín.

Cieľom konferencie je posilnenie dialógu medzi zúčastnenými stranami a formulácia politických odporúčaní týkajúcich sa poľnohospodárstva ako prvku, ktorý zohráva kľúčovú úlohu v sociálnej inklúzii a sociálnej ekonomike a tiež pri vytváraní pridanej hodnoty a pri tvorbe inovácií.

Diskusia bude zameraná na nasledovné témy:

  • Rozvoj politík vytvárajúcich vhodné podmienky pre sociálne poľnohospodárstvo
  • Pridaná hodnota sociálneho poľnohospodárstva
  • Sociálne poľnohospodárstvo ako priestor pre zavádzanie inovácií a nových technológií
  • Sociálne poľnohospodárstvo ako súčasť sociálnej ekonomiky a sociálneho systému štátu

Registráciu, program a ďalšie informácie nájdu záujemcovia na webovej stránke konferencie www.agasi.sk a na mailovej adrese zuzana.bohatova@uniag.sk.

logá konferencie OECD

Jdi zpět