Konferencia Journal of Central European Agriculture

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci si Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a ďalšími inštitúciami organizuje 8. medzinárodnú konferenciu Journal of Central European Agriculture, ktorá sa uskutoční 20. - 22. 11. 2013 v Kongresovej sále SPU v ŠD A. Bernoláka.

Podrobné info: www.slpk.sk/jcea/

Späť