Kancelária Horizont 2020

Dňa 1. apríla 2015 bola na SPU v Nitre zriadená Kancelária Horizont 2020. Činnosť kancelárie je zameraná na administráciu a zabezpečovanie koncepčných prác v oblasti medzinárodných výskumných programov (najmä Horizont 2020). V prepojení na medzinárodnú spoluprácu bude vykonávať aj konzultačnú činnosť a interpretáciu odborných informácií z informačných zdrojov pre potreby vedeckej i pedagogickej činnosti.

Späť