Inovatívne smery startupistov v oblasti potravinárstva

V rámci EIT Food Awarennes day sa 6. 11. 2019 v rámci výstav MLADÝ TVORCA a GASTRO & KULINÁRIA 2019 na nitrianskom Agrokomplexe uskutoční podujatie s názvom: Inovatívne smery startupistov v oblasti potravinárstva.

Program:

10:00 h Slávnostné otvorenie
10:50 – 11:00 h Alica Bobková, prodekanka pre vzdelávanie Fakulty biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre: Možnosti štúdia na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre
11:00 – 11:05 h Adriana Kolesárová, prodekanka pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy Fakulty biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre, koordinátorka projektu EIT Food Hub v SR: EIT Food Hub na Slovensku – inovácie a podnikateľské nápady v potravinárstve
11:05– 11:10 h Radoslav Židek, víťaz súťaže EIT Food Innovation Prizes 2019 v SR, NU3gen, s.r.o.: Od myšlienky po realizáciu start-upu
11:10– 11:15 h Marek Petriľák, Kristína Predanocyová, finalisti súťaže EIT Food Innovation Prizes 2019 v SR: Naše-Vaše, budúcnosť predaja lokálnych produktov
11:15– 12:00 h Diskusia so startupistami
12:00– 16:00 h Ľubomír Belej,  koordinátor pre medzinárodné mobility Fakulty biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre, spoluorganizátor aktivít EIT Food Hub v SR, Eva Ďurčanská, administrátorka projektu EIT Food Hub v SR: Aktivity EIT Food Hub aktivity – video prezentácie a diskusia

Súčasťou podujatia je prezentácia výrobcov a dodávateľov kvalitných potravín, nápojov a ingrediencií , predstavenie inovácií v technológiách a vybavení pre potravinársky priemysel, gastronomické zariadenia. Fakulta biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity predstaví moderné postupy výroby, hodnotenia a spracovania potravín a špecifických produktov biotechnológií.
 
 
 
 
 

Ísť späť