Inovačný workshop na tému Chceš sa uplatniť v agrosektore alebo potravinárstve?

Srdečne vás pozývame na inovačný workshop v rámci EIT Food Hub projektu, zameraný na rozvoj inovatívneho a kreatívneho myslenia a podnikania u študentov vysokých škôl. Počas štyroch hodín sa účastníci zoznámia s inovačným procesom, dozvedia sa o úspešných podnikateľoch zo Slovenska, o inovatívnom financovaní projektov, osvoja si pozitívne a kreatívne myslenie, precvičia si prezentačné zručnosti, naučia sa techniku generovania nových nápadov a hneď ju aplikujú na príklade z praxe.

Termín: 5. 11. 2019

Registrácia: do 28. 10. 2019

Viac info a registrácia na: eva.durcanska@uniag.sk

Program

Späť