Informácie pre uchádzačov o štúdium

tl_files/download/Pictures/Novinky 2016/aktuality/studium.jpg


Možnosti a podmienky prijatia v akademickom roku 2016/2017

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Technická fakulta


Termíny podávania prihlášok a termíny prijímacích skúšok

FAKULTA AGROBIOLÓGIE A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV

www.fapz.uniag.sk

Termín podania prihlášok:
bakalárske štúdium do 30. 4. 2016,
inžinierske štúdium do 15. 6. 2016,
doktorandské štúdium do 31. 5. 2016.

Termín prijímacích skúšok: bakalárske štúdium 6. – 7. 6. 2016,
inžinierske štúdium (výberové konanie) 1. 7. 2016
doktorandské štúdium 17. 6. 2016.

FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA

www.fbp.uniag.sk

Termín podania prihlášok:
bakalárske štúdium do 30. 4. 2016,
inžinierske štúdium do 17. 6. 2016,
doktorandské štúdium do 31. 5. 2016.

Termín prijímacích skúšok:
bakalárske štúdium 9. a 10. 6. 2016,
inžinierske štúdium: 12. 7. 2016,
doktorandské štúdium:  24. 6. 2016.

FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU

www.fem.uniag.sk

bakalárske štúdium do 15. 4. 2016,
inžinierske štúdium do 24. 6. 2016,
doktorandské štúdium do 31. 5. 2016.

Termín prijímacích skúšok: 
bakalárske štúdium  14. - 16. 6. 2016,
inžinierske štúdium  20. 7.  2016,
doktorandské štúdium 16. 6. 2016.

FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

www.fesrr.uniag.sk

Termín podania prihlášok:
bakalárske štúdium  do 31. 3. 2016,
inžinierske štúdium do 17. 6. 2016,
doktorandské štúdium do 20. 6. 2016.

Termín prijímacích skúšok:
bakalárske štúdium 15. – 16. 6. 2016,
inžinierske štúdium 15. 7. 2016,
doktorandské štúdium 27. 6. 2016.

FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA

www.fzki.uniag.sk

Termín podania prihlášok:
bakalárske štúdium (št. program krajinná a záhradná architektúra) do 29. 2. 2016,
bakalárske štúdium (št. programy záhradníctvo, krajinné inžinierstvo) do 30. 4. 2016,
inžinierske štúdium do 6. 7. 2016,
doktorandské štúdium do 9. 6.  2016.

Termín prijímacích skúšok: 
bakalárske štúdium (št. program krajinná a záhradná architektúra)  28. – 29. 4. 2016 (talentové skúšky),
bakalárske štúdium (št. programy záhradníctvo, krajinné inžinierstvo bez prijímacej skúšky, zasadnutie prijímacej komisie 27. 5. 2016),
inžinierske štúdium bez prijímacej skúšky (zasadnutie prijímacej komisie  8. 7. 2016),
doktorandské štúdium:  16. 6. 2016.

TECHNICKÁ FAKULTA

www.tf.uniag.sk

Termín podania prihlášok:
bakalárske štúdium do 30. 4. 2016 (1. kolo), do 28. 6. 2016 (2. kolo),
inžinierske štúdium do 28. 6. 2016,
doktorandské štúdium do 15. 6. 2016.

Termín prijímacích skúšok:
bakalárske štúdium 7. - 8. 6. 2016(1. kolo), 14. 7. 2016 (2. kolo),
inžinierske štúdium 14. 7. 2016,
doktorandské štúdium 22. 6. 2016.

 

Prehľad študijných programov na SPU v Nitre v akademickom roku 2016/2017

Dni otvorených dverí na fakultách SPU v Nitre


Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2015/2016

Späť