Informácie pre študentov ubytovaných v študentských domovoch SPU v Nitre - doplnenie k usmerneniu (11. 5. 2020)

 

Usmernenie rektorky SPU v Nitre - 2. 4. 2020 [.pdf]

Doplnenie usmernenia rektorky SPU v Nitre - 11. 5. 2020 [.pdf]

 

Na základe platných opatrení o ukončení kontaktnej formy výučby rektorka SPU v Nitre vydáva toto Doplnenie k Usmerneniu rektorky zo dňa 2.4.2020 o ukončení ubytovania študentov v ubytovacích zariadeniach : ŠD Mladosť a ŠD Antona Bernoláka.

 

Pokyny k ukončeniu ubytovania

  1. Ukončenie ubytovania študentov bude realizované v termíne do 22. 5. 2020 v čase od 08.00 hod. do 15.00 h
  2. Odhlásenie z ubytovania bude prebiehať na jednotlivých ŠD iba na základe vyplneného online registračného formulára (http://uniag.sk/registracia/)
  3. Vo formulári je potrebné vyplniť všetky polia, zvoliť si dátum a čas príchodu na ŠD.
  4. Bez vyplnenia registračného formulára nebude umožnené odubytovať sa zo ŠD.
  5. O možnosti krátkodobého ubytovania v letných mesiacoch (prax, štátne skúšky) a podmienkach, za akých sa bude poskytovať, budeme včas informovať.
  6. Študentom, ktorí do 22. 5. 2020 ubytovanie neukončia (pobyt v zahraničí, prípadne iné závažné dôvody), budú účtované náklady vo výške 30 % z ceny bežného bytného, a to od 1. 6. 2020.
  7. Osobné veci študentov, ktorí si ich nebudú môcť prevziať, budú uzavreté na izbách a sprístupnené po ukončení mimoriadnych opatrení. Za toto obdobie bude študentov účtované bytné v zmysle bodu 6.

 

 

Všetky výnimky k tomuto Doplneniu usmernenia posúdi a schváli riaditeľka ŠD.

Kontaktné osoby:

  1. ŠD Mladosť: lubica.pastrnakova@uniag.sk
  2. ŠD Antona Bernoláka: jana.rybianska@uniag.sk

 

V Nitre, 11.5.2020

 

Klaudia Halászová, rektorka SPU v Nitre

Späť