Informácia k ubytovaniu v študentských domovoch SPU v Nitre

Vážení študenti,

v súvislosti s krízovou situáciou vás chceme informovať o režime ubytovania v študentských domovoch SPU v Nitre: bytné (poplatok za ubytovanie) za mesiac apríl nie je potrebné uhrádzať. 

Realizované platby bytného za mesiac apríl, ale aj alikvotná čiastka bytného za mesiac marec, kedy ste neboli v ŠD ubytovaní, budú po skončení krízového stavu použité na náklady spojené s vaším ubytovaním v ďalších mesiacoch (máj, jún). V prípade preplatku po ukončení vášho ubytovania vám preplatok bude vrátený na váš účet.

Ďalej vás informujeme, že vaše izby sú nedotknuté, okrem vynesenia odpadkov a zvyškov potravín a jedál. Ak by bolo štátnymi orgánmi nariadené, že budeme nútení manipulovať s vašimi osobnými vecami, budete o tejto skutočnosti informovaní.

Ďalej vám oznamujeme, že internáty prešli kompletnou dezinfekciou, ktorá prebieha neustále aj v čase vašej neprítomnosti.

Zahraniční študenti, ktorí zostali na internátoch ubytovaní, zaplatia bytné za apríl bežnú sumu v zmysle ubytovacej zmluvy.

Do odvolania nie možné umožniť opätovný vstup do vašich izieb.

Situáciu v ďalšom období budeme sledovať, vyhodnocovať a budeme vás o nej informovať prostredníctvom mailov, webovej stránky SPU a facebooku.

 Ďakujem vám za pochopenie a trpezlivosť v tejto náročnej situácii.

Prajem vám všetkým i vašim blízkym pevné zdravie.

 

 

Klaudia Halászová, rektorka SPU v Nitre

Späť