Imatrikulačný ples SPU

Pod záštitou rektora SPU v Nitre Dr. h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., sa 20. novembra 2015 v pavilóne B na výstavisku Agrokomplex uskutoční 57. ročník Imatrikulačného plesu SPU v Nitre. V programe vystúpi: BijouTerrier, Borra, Lucia Bakayová a Milan Veróny & Band a ďalší. Cena vstupenky: 20 €, resp. 22 €. Predaj vstupeniek v ŠD Mladosť a ŠD A. Bernoláka. Viac na www.facebook.com/SPUNitra

KASTING: organizátori imatrikulačného plesu hľadajú dievčatá na predvádzanie šiat na módnej prehliadke modelov značky AD-Style. Kasting sa uskutoční 3. 11. 2015 o 20.00 h v Kongresovej sále ŠD A. Bernoláka

 

tl_files/download/Pictures/Novinky 2015/aktuality/imat_ples3M.jpg

 

tl_files/download/Pictures/Novinky 2015/aktuality/imat_ples2M.jpg

Späť