6. CASEE konferencia Najnovšie trendy v bioekonómii v podunajskej oblasti

tl_files/download/Pictures/Novinky 2015/CASEE/casee_logo.jpgVedecký a organizačný výbor pozýva všetkých záujemcov  na 6. konferenciu CASEE s názvom Najnovšie trendy v bioekonómii v podunajskej oblasti, ktorá sa bude konať  24. – 26. mája 2015 na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Jedným z hlavných cieľov konferencie je podpora výskumu a vývojových aktivít v oblasti výživy a potravinárskych vied. Podujatie bude vynikajúcou príležitosťou na  vytváranie partnerstiev a ich prepájanie v rámci agrobiologických, biotechnologických a potravinárskych združení;  ako aj vedeckej spoločnosti zameranej na agrobiológiu a biotechnológie a potravinársky orientovaných výskumných ústavov a vysokých škôl.  Ďalším cieľom je podporiť výmenu vedeckých informácií medzi výskumníkmi, vývojármi, inžiniermi, študentmi a odborníkmi pracujúcich v podunajskej oblasti a ďalších európskych krajinách.

Na konferencii budú prezentovať výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti aj doktorandi a mladí vedeckí pracovníci.

Viac informácií a program konferencie nájdete na:  www.casee2015.uniag.sk/content/programme

Späť