ICOAS 2015 - medzinárodná konferencia o organickom poľnohospodárstve

tl_files/download/Pictures/Novinky 2015/aktuality/icoas2015_logo.pngICOAS 2015 - 5. medzinárodná vedecká konferencia o organickom poľnohospodárstve, Bratislava, 14. - 17. 10. 2015

ICOAS je medzinárodné vedecké podujatie, ktoré sa koná každé dva roky v niektorej z krajín Strednej a Východnej Európy. Poskytuje priestor pre diskusiu k aktuálnym otázkam ekologického pôdohospodárstva, biopotravín, kvality a bezpečnosti potravín a zdravého spôsobu výživy. V roku 2015 je organizátorom konferencie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinárstva.

Pred konferenciou, 14. 10. 2015, sa pod gesciou Národnej rady SR, koná Politický summit o organickom poľnohospodárstve.

Témy konferencie: Inovácie v ekologickej rastlinnej a živočíšnej výrobe, Hodnotenie udržateľnosti, Kvalita potravín, bezpečnosť a výživa, Sociálno-ekonomické výzvy

Garant: prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, PhD.

REGISTRÁCIA: do 31. marca 2015

Viac informácií na: http://www.icoas2015.org

Späť