Horizont 2020: Spoločný informačný deň - Biohospodárstvo a Životné prostredie

Kancelária Národných kontaktných bodov vás pozýva na podujatie venované posledným výzvam Programu HORIZONT 2020, ktoré sa uskutoční 13. novembra 2019 od 8.30 h priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR (konferenčná miestnosť na 2. poschodí) na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Zamerané bude na oblasti:

Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo,  výskum v oblasti  vôd a biohospodárstvo (SC2)

Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie prírodných zdrojov a surovín (SC5) 

Podujatie je určené na podporu zvýšenia účasti slovenských univerzít, výskumných organizácií, samospráv, neziskových organizácií a podnikov v Rámcovom programe EÚ na podporu výskumu a inovácií - Horizont 2020.

Okrem predstavenia aktuálnych výziev a tém pracovných programov bude predstavený stav  implementácie projektov H2020 na Slovensku ako aj príklady úspešných projektov. Dôležitou súčasťou programu budú relevantné politiky, ktoré je potrebné mať na pamäti pri príprave návrhov projektov tak, aby ponúkali riešenia vytýčených problémov. Národné kontaktné body a delegáti ponúkajú účastníkom podujatia možnosť konzultovať svoje projektové návrhy priamo na mieste. Podujatie je určené pre odbornú verejnosť z akademického a vedecko-výskumného a inovačného prostredia, samosprávy, súkromný aj neziskový sektor.

PROGRAM  

Link na podujatie, registráciu a program podujatia: http://eraportal.sk/nase_podujatia/spolocny-informacny-den-biohospodarstvo-sc2-a-zivotne-prostredie-sc5/

 

 

Horizont 2020: Spoločný informačný deň - Biohospodárstvo a Životné prostredie

Jdi zpět