Horizont 2020 - Informačné dni

9. septembra 2014  sa v priestoroch STU v Bratislave uskutoční Informačný deň LEIT & FET (Vedúce postavenie priemyslu v Horizonte 2020 a Budúce a vznikajúce technológie) a 11. septembra 2014 v Centre vedecko-technických informácií v Bratislave informačný deň k Výzve Bio-based Industry JU H2020-BBI-PPP-2014-1.

tl_files/download/Pictures/Novinky 2014/aktuality/HORIZONT_Program_LEIT.jpg

tl_files/download/Pictures/Novinky 2014/aktuality/HORIZONT_Program Infodna.jpg

Späť