Kvalita vzdelávania - grantový program Nadácie Tatra banky

Grant, ktorý udeľuje Nadácia Tatra banky už desiatykrát, môžu získať môžu projektové tímy zo slovenských vysokých
škôl. Cieľom je prispieť k zvýšeniu kvality vyučovacieho procesu na vysokých školách, obohatiť výučbu o nové moderné poznatky a informácie z prostredia domácej či zahraničnej vedy, pomôcť pri aplikácii nových metód, foriem a postupov tak, aby sa vzdelávací proces stal prístupnejší a aktuálnejší a aby umožňoval študentom využiť potrebné vedomosti a zručnosti pri uplatňovaní sa na trhu práce.

O podporu sa môžu uchádzať projektové tímy zo všetkých slovenských vysokých škôl zložené z pedagógov, vedeckých pracovníkov alebo externých spolupracovníkov a študentov. 

Projekty sa predkladajú prostredníctvom elektronického formulára. Uzávierka prijímania žiadostí je 20. októbra 2015.

Viac na http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/kvalita-vzdelavania/

Žiadatelia o podporu z projektu majú možnosť požiadať o pomoc pracovníkov Centra pre filantropiu, n.o. partnera Nadácie Tatra banky, ktorí im radi poskytnú osobné, telefonické alebo mailové konzultácie (paulenova@changenet.sk, 0918 669 214 alebo zajac@changenet.sk, 0918 639 471).

Kritériá programu

Tlačová správa

Späť