EURUS - Diskusie v ruskom jazyku

V záujme podpory štúdia ruského jazyka a spoločného študijného programu Agrárny obchod a marketing (organizovaného v spolupráci s Ruskou štátnou poľnohospodárskou univerzitou v Moskve a Štátnou poľnohospodárskou univerzitou v St. Petersburgu), ktorý už tretí rok realizuje FEM, ponúkame študentom možnosť zúčastniť sa na krátkych odborných diskusiách a konverzáciách v ruskom jazyku.

Veríme, že túto možnosť využijú najmä študenti, ktorí sa perspektívne zaujímajú o možnosť štúdia tohto študijného programu, ktorého súčasťou je jednosemestrálne štúdium v Moskve.

Odbornosť, ale aj neformálnu atmosféru počas diskusií zabezpečí 10-členný kolektív študentov z Ruska a dve lektorky: prof. Raiza Zhumakyzy z Kyrgystanu a Ing. Aigul Ismajlova z Uzbekistanu.

Termíny diskusií sú nasledovné (účasť je dobrovoľná a netreba sa vopred nahlasovať):

Kde: Miestnosť AS-12, pavilón S, FEM

Čas: 15:00 – 15:30

Termíny: 24. februára, 10. marca, 31. marca, 7. apríla 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte prof. Elenu Horskú, koordinátorku programu EURUS-AGRI (Elena.Horska@gmail.com)

Späť