Ideas for a better Europe

tl_files/download/Pictures/Novinky 2014/aktuality/eye2014.jpgEurópsky parlament organizuje v dňoch 9. - 11. mája 2014 v Štrasburgu podujatie s názvom European Youth Event 2014 – „Ideas for a better Europe“. Tým otvára svoje brány pre mladých Európanov a pozýva ich diskutovať na tému nezamestnanosti mladých, budúcnosti Európskej únie, koncepcie udržateľnosti, európskych hodnôt a digitálnej revolúcie. Podujatie bude sprevádzané doplnkovým programom. Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke EYE 2014: http://www.europarl.europa.eu/eye2014/en/news/news.html

Náklady  na účasť (doprava, ubytovanie, strava, poistenie), ktoré predstavujú asi 300 € na osobu, si hradí každý účastník (suma bola vypočítaná na základe priemerných dostupných cien).  Slovenská poľnohospodárska univerzita podporí desať študentov príspevkom 100 €/osoba z grantového programu Zelený most. Počet účastníkov v skupine: 10.

Študenti, ktorým bude poskytnutý príspevok na dofinancovanie, sa zároveň zaväzujú byť nápomocní pri organizovaní podujatí v rámci Nitrianskych univerzitných dní 2014 (na prelome apríla a mája).

Termín prihlásenia: do 7. februára 2014

Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Malatinec malatinec.tomas@gmail.com   xmalatinec@is.uniag.sk


Späť