Európa v klimatickej pohotovosti - online diskusné fórum

Kancelária Európskeho parlamentu vás pozýva na online diskusiu a europoslancami, ktorá sa uskutoční 13. novembra 2020 od 10.30 do 11.20 h.

Link na propojenie vám bude zaslaní po potvrdení účasti na: devanova@neuropea.com

Európa v klimatickej pohotovosti

Späť