Euraxess Roadshow 2014

EURAXESS vznikol z podnetu Európskej komisie v roku 2004 ako nástroj na zvýšenie výskumného potenciálu a zatraktívnenie európskeho výskumného prostredia.

Na Slovensku pôsobia ako servisné centrá EURAXESS pracoviská SAIA, n. o., v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove. Zabezpečujú asistenciu doktorandom, vysokoškolským učiteľom a výskumníkom, ako aj administratívnym pracovníkom vysokých škôl a výskumných organizácií a pomáhajú im zvládnuť administratívne aj praktické, každodenné prekážky a situácie pri živote v novej krajine, resp. pred odchodom/po návrate zo zahraničia.

Jedným z nástrojov programu je európsky portál EURAXESS, Researchers in Motion (http://ec.europa.eu/euraxess/), ktorého hlavnou súčasťou je sekcia EURAXESS Jobs venovaná zverejňovaniu a prezentovaniu voľných pracovných pozícií vo výskume v Európe, a ďalšie súčasti. SAIA spravuje a aktualizuje národný portál www.euraxess.sk.

Kampaň EURAXESS Bus Roadshow so sloganom „Zmobilizujte svoju výskumnú kariéru“ prebehne v 29 mestách 22 štátov.  Na Slovensku kampaň organizuje SAIA, n.o. v  spolupráci s Európskou komisiou a partnermi – Univerzitou Komenského v Bratislave, Slovenskou akadémiou vied a Centrom vedecko-technických informácií SR dňa 21.3.2014 v Bratislave.

Súčasťou kampane sú 3 podujatia:

Euraxes Kariérny autobus - pre mladých záujemcov o výskum (parkovisko pri interátoch v Mlynskej doline, Bratislava, 10:00-16:00)

Zmobilizuj svoju výskumnú kariéru – 5 najdôležitejších vecí z rôznych uhlov pohľadu (Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, Bratislava, veľká aula, 10:00 – 12:30)

Registrácia

Podmienky pre medzinárodný výskum - aplikácia a asistencia (Centrum vedecko-technických informácií SR – CVTI, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, 13:00 – 15:30).

 Registrácia

Aktuálne informácie o podujatiach je možné sledovať prostredníctvom národného portálu www.euraxess.sk, Facebooku na www.facebook.com/EURAXESS.OnTour, www.facebook.com/euraxess.sk a Twittera @EURAXESS_OnTour, #EURAXESS_OnTour.

 

Späť