Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Nitra 2019

Pozývame vás do expozície Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na veľtrhu vzdelávania Gaudeamus Nitra 2019

Na výstavisku Agrokomplex Nitra v pavilóne M5 sa 5. a 6. novembra 2019  uskutoční siedmy ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Nitra 2019. Podujatie sa koná pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, veľvyslanca Českej republiky na Slovensku, predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja, rektorky Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Počas dvoch dní sa na ploche 810 m2 predstaví 287 univerzít, vysokých škôl, fakúlt a iných vzdelávacích inštitúcií nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, Veľkej Británie, Dánska, Holandska, Kanady, Fínska a Nemecka. Študenti si budú môcť vybrať z viac ako 5-tisíc študijných programov. Ani tentokrát nebude chýbať rozsiahla expozícia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Veľtrh Gaudeamus v Nitre je významným informačným zdrojom pre študentov stredných škôl. Vhodný je pre študentov stredných škôl v 3. a 4. ročníku štúdia ako aj ich pedagógom a výchovným poradcom. Pre odborných návštevníkov bude otvorené Pedagogické centrum, kde bude prebiehať program prednášok, seminárov a konzultácií zameraný špeciálne na výchovných poradcov a pedagógov stredných škôl.

Viac na https://sk.gaudeamus.cz/nitra

Jdi zpět