Esejistická súťaž O kvalite vysokého školstva

Študentská rada vysokých škôl v rámci pripravovanej konferencie Konvent akademických senátov 2019 vyhlásila esejistickú súťaž na tému O kvalite vysokého školstva. Autorky a autori najlepších prác budú pozvaní, aby odprezentovali svoje práce na pôde Národnej rady Slovenskej republiky. Absolútny víťaz/-ka bude ocenený účasťou na medzinárodnej konferencii zameranej na zabezpečovanie kvality EQAF, ktorá sa uskutoční v novembri 2019 v Berlíne.

Hlavnou témou tohtoročného Konventu akademických senátov je postavenie študentov v novom systéme zabezpečovania kvality, ktorý ráta s ich aktívnym zapojením do hodnotenia vysokých škôl.
Študenti majú možnosť vystúpiť na konferencii so svojím príspevkom v maximálnom rozsahu 700 slov na jednu z nasledujúcich tém:
· Ako študenti vnímajú kvalitu vysokých škôl?
· Čo je podľa študentov kvalita vysokých škôl?
· Ako môžu študenti prispieť k zlepšeniu kvality?
· Ako zastaviť odliv študentov do zahraničia?
· Prečo sa oplatí ostať študovať na Slovensku?
· Ako navrátiť dôveru v slovenské vysoké školstvo?
· Čo je najväčším problémom slovenského vysokého školstva?


Svoje príspevky posielajte vo formáte .doc na mailovú adresu konvent@srvs.sk najneskôr do 12. 3. 2019. Do mailu uveďte svoje meno, študijný odbor, navštevovaný ročník a školu, na ktorej študujete (údaje neuvádzajte v príspevku). Výzvy sa môžu zúčastniť aj študenti študujúci na zahraničných vysokých školách.
Viac informácií

 

 

Späť