#ERASMUSDAYS 2020 Čo dokáže aroma marketing?

V rámci podujatia #ErasmusDays sa 16. októbra 2020 od 9.00 do 12.00 h uskutoční online stretnutie a prezentácia projektu Implementácia spotrebiteľskej neurovedy a smart výskumných riešení v aromachológii (NEUROSMARTOLOGY – Implementation of Consumer Neuroscience and Smart Research Solutions in Aromachology), č. 2018-1-SK01-KA203-046324.

Registrácia na podujatie: https://tinyurl.com/neurosmartology2020

Program:

9:.00 – 9.15 h Otvorenie podujatia

9.15 – 9.45 h Privítanie účastníkov - dekanka Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Pripomenutie si 2. výročia otvorenia Laboratória spotrebiteľských štúdií, ktoré slúži tiež ako priestor pre online vysielanie organizátorov
Prezentácia koordinátora projektu Ing. Jakuba Berčíka, PhD., ktorý predstaví projekt NEUROSMARTOLOGY

9.45 – 10.15 h Projektoví partneri Mgr. Karol Čarnogurský, PhD., Ing. Anna Diačiková, PhD. a doc. Mgr. Peter Madzík, PhD. z Katolíckej univerzity v Ružomberku predstavia príklady výskumu aromatizácie vo výrobe

10.15 – 10.30 h Coffee break

10.30 – 11.00 h Projektový partner Martin Klučka z firmy Aroma Marketing, s. r. o. predstaví príklady fungovania aroma marketingu v praxi (panelová diskusia)

11.00 – 11.30 h Ing. Jakub Berčík, PhD. predstaví príklady výskumu aromatizácie v obchode a službách

11.30 – 12.00 h Priestor na otázky a diskusia

#ERASMUSDAYS 2020 Čo dokáže aroma marketing

Jdi zpět