Erasmus+ mobilita zamestnancov výzva na prihlasovanie 2015/16

tl_files/download/Pictures/Zahranicie/zahranicne mobility/EU flag-Erasmus+_vect_POS.jpgSPU vyhlasuje výzvu na podávanie prihlášok na Erasmus+ mobility zamestnancov (výučba, školenia) v akademickom roku 2015/16 pre mobility od 1.11.2015 do 30.9.2016.


Vyplnenú prihlášku odovzdajte do Kancelárie zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích projektov  (Ing. Slivinská) do 30.septembra 2015.

Kritériá výberu: hlavným kritériom výberu je  kvalita predloženého Programu mobility s ohľadom na prínos pre účastníka a SPU, v prípade zhodného hodnotenia viacerých prihlášok sa berú do úvahy nasledovné priority:

1. prioritne sa podporuje jedna mobilita zamestnanca (na výučbu alebo školenie) v rámci jedného akademického roku, prípadná druhá mobilita môže byť realizovaná ako mobilita s nulovým granto

2. v prípade mobility za účelom školenia má prioritu nepedagogický zamestnanec pred pedagogickým

3. prioritu má zamestnanec, ktorý sa na mobilite v aktuálnom resp. predchádzajúcom akademickom roku nezúčastnil

4. proporcionálnosť počtu vyslaných pracovníkov podľa fakúlt/pracovísk

5.v prípade mobility za účelom výučby má prioritu učiteľ, ktorý na SPU vyučuje aj  v anglickom jazyku

 

Informácie o podmienkach účasti, postupe prípravy a realizácie mobility, formuláre prihlášky

Späť