Enviro Nitra 2013

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inižnierstva, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji a Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie vás pozývajú na XVIII. medzinárodnú vedeckú konferenciu  ENVIRO NITRA 2013, ktorá sa bude konať 18. – 20. septembra 2013 v Hoteli Mýto – Mýto pod Ďumbierom.

VIAC na http://fzki.uniag.sk/enviro

Späť