Dni otvorených dverí na fakultách SPU v Nitre

tl_files/download/Pictures/Novinky 2015/aktuality/dod2015.jpg

 

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
www.fapz.uniag.sk
5. februára 2016 o 9.00 h a o 13.00 h
Tr. A. Hlinku 2, poslucháreň A-01
Možnosti a podmienky prijatia na štúdium na FAPZ v akademickom roku 2016/2017

Fakulta biotechnológie a potravinárstva
www.fbp.uniag.sk
5. februára 2016 a 18. marca 2016, vstupy o 9.00 h a 11.00 h
Akademická ulica, Dekanát FBP
Možnosti a podmienky prijatia na štúdium na FBP v akademickom roku 2016/2017

Fakulta ekonomiky a manažmentu
www.fem.uniag.sk
15. januára 2016 a 5. februára 2016
Tr. A. Hlinku 2, S pavilón, poslucháreň S-01, vstupy o 10.30 a 13.00 h
Možnosti a podmienky prijatia na štúdium na FEM v akademickom roku 2016/2017

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
www.fesrr.uniag.sk
14. januára 2016 od 10.00 h
Tr. A. Hlinku 2, poslucháreň A-02
Možnosti a podmienky prijatia na štúdium na FEŠRR v akademickom roku 2016/2017

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
www.fzki.uniag.sk
22. januára 2016,  10.00 h a 14.00 h
Tulipánová 7, Dekanát FZKI
Možnosti a podmienky prijatia na štúdium na FZKI v akademickom roku 2016/2017

Technická fakulta
www.tf.uniag.sk
29. januára 2016 od 9.00 do 18.00 h v Galérii MLYNY (nákupno-zábavné centrum)
17. februára 2016
, pavilón MF, Tr. A. Hlinku 2
Možnosti a podmienky prijatia na štúdium na TF v akademickom roku 2016/2017

 

Termíny podávania prihlášok a termíny prijímacích skúšok

Prehľad študijných programov na SPU v Nitre v akademickom roku 2016/2017


Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2015/2016

Späť