Online dni otvorených dverí na fakultách SPU v Nitre

 

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

online 1. 2. 2021 a 12. 2. 2021
 
Viac informácií na Klikni-Navštív-Študuj
 
 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

online 11. 2. 2021 a 18. 3. 2021
 
 
 

Fakulta ekonomiky a manažmentu

online 27. 1. 2021, 12. 2. 2021, 12. 3. 2021, vždy o 15.00 h
 
 
 

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

online 2. 2. 2021 a 1. 4. 2021
 
 
 

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

online 5. 2. 2021
 
 
 

Technická fakulta

online 24. 2. 2021
 
 

Späť