DNA Day & Prezentačný deň VC ABT

Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre vás pozýva 25. apríla 2019 od 13.00 h na DNA Day & Prezentačný deň VC ABT.

Cieľom vedeckého podujatia je propagácia významu kľúčových objavov v odbore genetika a oboznámenie sa s významnými molekulárno-genetickými analýzami. Súčasťou bude prezentácia vedeckej práce vybraných laboratórií centra, tak ako ju ešte nepoznáme.

Program:

12:45 –13:00 Registrácia
13:00 –13:05 Úvodné slovo
 

Sekcia I: DNA Day

13:05 –13:25 Nukleologenéza včasných embryí (Strejček F., Bartková A., Murín M., Morovič M., Benc M., Laurinčík J.)
13:25 -13:45 Alergomika v službách moderného človeka (Žiarovská J., Zamiešková L., Bilčíková J., Fialková, V.)
13:45 –14:05 Kvantitatívna qPCR verzus digitálna droplet PCR v analýze génovej expresie (Lancíková V., Hricová A., Tomka M., Gálová Z., Žiarovská J.)
14:05 -14:15 Coffeebreak
14:15 –14:25 Vedecké bádanie v genetických laboratóriách VC ABT ako ho (ne)poznáme (Fialková V., Bilčíková J., Žiarovská J., Zamiešková L.)
 

Sekcia II: Od základných laboratórnych techník vo VC ABT až po aplikovaný výskum

14:25 –14:35 Eukaryotická bunka -pohľad cez objektív mikroskopu (Požgajová M., Ďúranová H.)
14:35 –14:45 Optická emisná spektrometria v environmentálnom priestore (Miškeje M., Árvay J., Štefániková J., Bilčíková J., Kováčik, A.)

Viac na www.agrobiotech.sk alebo www.dnaday.sk

Späť