Deň Vidieckej univerzity tretieho veku na SPU v Nitre

tl_files/download/dokumenty/Vidiecka univerzita tretieho veku/LOGO_vutv.jpgV Kongresovom centre SPU v ŠD A. Bernoláka sa 3. júla 2015 od 9.00 h uskutoční Deň Vidieckej univerzity tretieho veku, ktorý je vyvrcholením rovnomenného vzdelávacieho projektu. Popoludní sa v aule S"PU bude konťa slávnostné odovzdávanie osvedčení o absolvovaní záujmového vzdelávania.

Cieľom projektu, ktorý sa na SPU v Nitre rieši od roku 2013, bolo sprístupniť záujmové vzdelávanie prostredníctvom Univerzity tretieho veku aj seniorom žijúcim vo vidieckych obciach. Viac sa dočítate na www.vutv.uniag.sk

Program Dňa Vidieckej univerzity tretieho veku:

09,00 – 10,30 h Konzultácie absolventov pilotnej výučby VUTV s gestormi a lektormi vzdelávacích programov (Kongresové centrum AB)
10,30 – 11,30 h Odborná exkurzia v Botanickej záhrade SPU
12,00 – 13,00 h Obed
13,00 – 13,30 h Nácvik nástupu absolventov VUTV (aula SPU)
13,30 – 14,30 h Slávnostné odovzdávanie osvedčení
14,30 – 15,00 h Vystúpenie DFS Kamenec z Machuliniec
15,00 – 15,30 h Spoločné fotografovanie
15,30 h Odchod účastníkov do obcí

tl_files/download/dokumenty/Vidiecka univerzita tretieho veku/hlavicka.jpg

Späť