Deň pracovných príležitostí

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v spolupráci s Národnou agrárnou komorou Maďarska v súčasnosti realizuje projekt Možnosti zatraktívniť poľnohospodárstvo a potravinárstvo na trhu práce, cieľom ktorého je podporiť zamestnanosť v agropotravinárskom sektore. Hlavným výstupom projektu je internetový portál www.agrowork.eu, ktorý slúži pre potreby trhu práce v agropotravinárstve. Cez tento nástroj môžu zamestnávatelia hľadať voľnú pracovnú silu na trhu, ako aj záujemcovia o prácu môžu hľadať zamestnanie, či ďalšie formy vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie.

V spolupráci s Kariérnym centrom SPU v Nitre sa bude dňa 17. 12. 2013 v priestoroch Kongresového centra SPU v čase od 10,00 h do 13,00 h konať podujatie s názvom Deň pracovných príležitostí v poľnohospodárstve a potravinárstve, ktoré je určené zamestnávateľom z agropotravinárskeho sektoru a zúčastní sa ho aj SPPK.  Tešíme sa na Vašu účasť a najmä na účasť našich študentov – budúcich absolventov.

tl_files/download/Pictures/Novinky 2013/dokumenty/den-pracovnych-prilezitosti.jpg


Späť