Deň kariéry SPU 2019

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci s fakultami pripravuje 15. októbra vo vestibule pod aulou SPU, Tr. A. Hlinku 2. Deň kariéry SPU 2019, ktorý má umožniť osobné stretnutie študentov - budúcich absolventov so zástupcami firiem, sprostredkovať im prácu, stáž, brigádu, prax alebo spoluprácu na bakalárskych a diplomových prácach.
Súčasťou podujatia budú informatívne prednášky zastúpených firiem a spoločností, študentská  súťaž HACKATHON na tému Stratégia znižovania potravinového odpadu v domácnostiach na Slovensku či Stretnutie s profesionálnym koučom, ktoré pripravili NIKO - Nitrianski kouči a RKK - Regionálny klub koučov Sako. 
 
 
 
Program:
8.45 - 9.00 h Otvorenie podujatia - Ivan Takáč, prorektor SPU pre komunikáciu a prax
9.00 - 15.00 h Prezentácia zúčastnených firiem a spoločností (stánky vo vestibule pod aulou)
9.00 - 16.00 h HACKATHON -študentská  súťaž na tému Stratégia znižovania potravinového odpadu v domácnostiach na Slovensku - hľadanie praktických riešení (zasadacia miestnosť pod aulou)
9.00 - 11.40 h Prednášky zúčastnených firiem (posluchárne A-01, A-02, CH)
 
Harmonogram prednášok:
 
poslucháreň A-01
9.00 – 9.30 h Danubius Fruct, s.r.o.
9.30 – 10.00 h Agrocontract Mikuláš, a.s.
10.00 – 10.30 h Poľnohospodár Nové Zámky, a.s.
10.30 – 11.00 h Euro Pork Production Slovensko, s.r.o.
(prednášky sú určené najmä študentom Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva a Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva)
 
poslucháreň A-02
9.00 – 9.30 h Agentúra pre rozvoj vidieka
9.30 – 10.00 A&T solutions
10.00 – 10.30 Ledvance
10.30 – 10.45 Plzeňský Prazdroj Slovensko
(prednášky sú určené najmä študentom Fakulty ekonomiky a manažmentu a Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja)
 
poslucháreň CH
9.20 – 9.40 h Muehlbauer Technologies, s.r.o.
9.40 – 10.00 h ZKW Slovakia, s.r.o.
10.00 – 10.20 h Agrocontract Mikuláš, a.s.
10.20 – 10.40 h ZF Slovakia, a.s.
10.40 – 11.00 h Miba Steeltec, s.r.o.
11.00 – 11.20 h Marel Slovakia, s.r.o.
11.20 – 11.40 h Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o.
(prednášky sú určené najmä študentom Technickej fakulty)
 
 
 
 
 
Zúčastnené firmy:
 1. A&T solutions, s.r.o.
 2. Agentúra pre rozvoj vidieka
 3. AGROCONTRACT Mikuláš, a.s.
 4. APH Group Slovakia, s.r.o.
 5. Banskobystrický pivovar, a.s
 6. Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.
 7. Danubius Fruct, s.r.o.
 8. Euro Pork Production Slovensko, s.r.o
 9. EXATA GROUP, a. s.
 10. Foxconn Slovakia, spol. s. r. o.
 11. Kaufland SR, vos
 12. Kongsberg Automotive, s.r.o.
 13. LEDVANCE, s.r.o.
 14. Lidl SR v.o.s
 15. Mahle Behr Senica, s.r.o.
 16. Marel Slovakia s.r.o.
 17. Medzinárodná federácia koučov (ICF- Slovenská pobočka)
 18. Miba Steeltec s.r.o
 19. Muehlbauer Automation s.r.o.
 20. Plzeňský Prazdoj Slovensko, a.s.
 21. Poľnohospodár Nové Zámky, a.s.
 22. Polnovakia Agrar,s.r.o.
 23. Rhenus Logistics, s.r.o.
 24. Slovryb, a.s.
 25. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
 26. ZF Slovakia, a.s.
 27. ZKW Slovakia, s.r.o.

 

 
 
.

Späť