Deň architektúry Nitra

Pozývame vás na Deň Architektúry, festival  ktorý sa na jeseň koná v  desiatkach miest a obcí po celej Slovenskej aj Českej republike.  Vďaka  podpore z grantu NKN - Mením moje mesto, ktorý získal  projekt Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nite, sa tento rok do podujatia oficiálne zapája aj Nitra.

Podujatie umožňuje širokej verejnosti nahliadnuť na svoje okolie nevšednou optikou pod vedením architektov, historikov a odborníkov. Návštevníkom priblížia zaujímavosti z ich bydliska i širšieho okolia. Deň architektúry nie je len o architektúre a urbanizme, ale približuje aj širšie súvislosti, ktoré stoja na pozadí vzniku každého domu, parku, štvrte či mesta. Súčasťou budú prednášky, diskusie, workshopy, prezentácie, premietanie filmov v bývalom kine Palace a ďalšie aktivity.

Program

 

 

Späť