Chlieb náš každodenný daj nám dnes - výstava pekárenských produktov

Pri príležitosti Svetového dňa výživy a Svetového dňa chleba (pripadajúceho na 16. október) sa 7. novembra 2018 uskutoční spoločná akcia Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov a Fakulty biotechnológií a potravinárstva pod názvom Chlieb náš každodenný daj nám dnes -  interaktívna výstava a prezentácia pekárskych produktov, výsledkov domácej i komerčnej výroby. Podujatie bude spojené s degustáciou a ponukou základných informácií o význame chleba a pečiva vo výžive človeka, nutričnom zložení týchto výrobkov, slovenskej a celosvetovej spotrebe, technológii výroby. Nebudú chýbať zaujímavé recepty, ukážky využitia chleba a pekárskych výrobkov v domácnostiach, na spoločenských akciách a pod. V prípade záujmu bude súčasťou akcie aj antropometrické meranie zloženia tela účastníkov podujatia spojené s nutričnou analýzou.

Dátum konania: 7. 11. 2018 (streda) od 8:30 h

Miesto konania: priestor pod aulou SPU

 

Organizátori: za FAPZ – Ing. Martina Gažarová, PhD. (Katedra výživy ľudí), za FBP – Ing. Anna Kolesárová, PhD. (Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov)

Spoluorganizátori: členovia zúčastnených katedier, študenti 1. a 2. ročníka (Ing.) študijného programu výživa ľudí, študenti 1. a 2. ročníka (Bc.) študijného programu potraviny a technológie v gastronómii a  študenti 1. a 2. ročníka (Ing.) študijného programu technológia potravín

V rámci podujatia sa môžete tešiť na:
- prezentáciu rôznych druhov chleba a pekárskych výrobkov pripravených na Katedre skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP,
- prezentáciu sponzorských výrobkov z komerčných i súkromných pekární (aj z radov študentov),
- prezentáciu rôznych druhov chleba z domácej produkcie...

 

Späť