Chcete sa učiť čínsky jazyk?

Katedra jazykov FEM SPU v Nitre v spolupráci s Konfuciovým inštitútom v Bratislave ponúka v akademickom roku 2016/2017 pre študentov a zamestnancov SPU výučbu čínskeho jazyka pod vedením čínskeho lektora.

Uzávierka prihlášok: 15. septembra 2016

Kontakt:

Katedra jazykov FEM SPU v Nitre
pavilón AE, 5. posch., tel.:  037/641 4541
e-mail: kj_fem@uniag.sk

tl_files/download/Pictures/Novinky 2016/aktuality/cinstina2016.jpg

Späť