Chcete sa podieľať na vývoji nového produktu? Zapojte sa do EIT Food Consumer Engagement Labs

Chceli by ste sa podieľať na vývoji nového produktu, ktorý bude spĺňať vaše požiadavky? Máte radi varenie a prípravu jedál? Rozmýšľate pri nakupovaní potravín, aké potraviny vhodíte do košíka, aby boli pre vaše zdravie čo najlepšie? Chceli by ste sa podeliť o svoje skúsenosti a spoznať nových ľudí, ktorí majú podobné záujmy a záľuby?

Ak áno, ponúkame vám možnosť zúčastniť sa na zaujímavej skupinovej aktivite týkajúcej sa potravín a ich konzumácie. Ak máte 65 a viac rokov, ponúkame vám možnosť podieľať sa na projekte Zapojenie konzumentov do vývoja nového produktu - EIT Food RIS Consumer Engagement Labs. Projekt je financovaný Európskym inovačným a technologickým inštitútom, ktorý je súčasťou Európskej komisie, koordinátorom je Varšavská univerzita a realizuje sa na Slovensku prostredníctvom zapojenia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Fakulty biotechnológie a potravinárstva a Výskumného centra AgroBioTech.

V tomto výnimočnom projekte navrhujú výskumníci, spoločnosti a seniori nový potravinársky produkt, vhodný predovšetkým pre seniorov, tak aby spĺňal ich konkrétne zdravotné požiadavky a chuťové preferencie a následne bude predstavený na trhu.

Najdôležitejšou časťou projektu je  inovatívny online seminár, počas ktorého budete mať príležitosť hovoriť o jedle, príprave jedla, stravovacích návykoch, zdieľať svoje skúsenosti s ostatnými účastníkmi a zúčastňovať sa na tvorivých aktivitách.

Všetky sekcie ONLINE SEMINÁRU budú zahŕňať tímové aktivity, podporované profesionálnymi organizátormi a budú dôkladne vysvetlené, takže nebudete potrebovať odborné znalosti o potravinách, technológiách alebo inováciách. Všetko, čo potrebujete, je počítač s internetovým pripojením.

Na konci týchto aktivít získate cenné skúsenosti s navrhovaním nových potravinových výrobkov a odporúčaniami stanovenými potravinárskymi spoločnosťami a predajcami, oboznámite sa s tvorivými postupmi, ktoré pomáhajú rozvíjať inovácie, spoznáte nových ľudí a pre každého účastníka je pripravené malé prekvapenie.

ONLINE semináre budú prebiehať len vo vybraných dňoch od 2. do 16. júna, 2020 a nebudú dlhšie ako 2 hodiny denne. Prihlásiť sa môžete e-mailom na: eitfoodhub@uniag.sk alebo na telefónnom čísle 0911 71 73 71.

Posledný deň podania prihlášky je 20. máj 2020. Vybraní účastníci budú informovaní prostredníctvom zaslaného e-mail-u alebo telefonicky.

Viac informácií nájdete na: https://eit.uniag.sk/activities/eit-cels alebo nás kontaktujte e-mailom na adrese: nora.maruniakova@uniag.sk, tel. č.: 0911 71 73 71, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

Ceníme si vaše skúsenosti, postrehy a názory, a čo je najdôležitejšie, zaslúžite si, aby ste boli vypočutí!  

 

 

 

Späť