Celoslovenské dni poľa v Dvoroch nad Žitavou

Slovenská poľnohospodárska unierzita v Nitre je spoluorganizátorom štvrtého ročníka Celoslovenských dní poľa, celoštátnej prehliadky poľných pokusov odrôd poľnohospodárskych plodín, ochrany a výživy rastlín a výstava poľnohospodárskej techniky a hospodárskych zvierat, ktoré sa konajú 2. a 3. júna 2015 na pozemkoch ZAD v Dvoroch nad Žitavou. Viac na http://dnipola.sk/

Späť