Celoslovenské dni poľa vo Dvoroch nad Žitavou

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je spoluorganizátorom a zároveň jedným z vystavovateľov na ôsmom ročníku Celoslovenských dní poľa, celoslovenskej prehliadky a výstavy odrôd, ochrany a výživy rastlín, poľnohospodárskej techniky a hospodárskych zvierat, ktorá sa uskutoční 4. a 5. júna 2019 na pozemkoch Združenia agropodnikateľov, družstvo, Dvory nad Žitavou. Viac na https://www.dnipola.sk/

 

Na návštevníkov čakajú prehliadky poľných pokusov, spoločné aj individuálne predvádzanie strojov, ukážky prác konskými dvojzáprahmi, historickými traktormi a i. PODROBNÝ PROGRAM

Podujatie organizuje spoločnosť Profi Press, s. r. o., vydavateľstvo Roľníckych novín v spolupráci so Združením agropodnikateľov, družstvo Dvory nad Žitavou.

Doprava autobusom na pozemky ZAD Dvory nad Žitavou je zabezpečená, záujemcov z radov zamestnancov a študentov prosíme, aby sa zaregistrovali na

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeqqmKz64s3FJSCNn0hEjdQvZUgrL666o1U6D3iE3J2VueAg/viewform?usp=pp_url

 

Späť