BIOREGIO: vydanie piateho Newslettra

V júni 2019 vydala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, partner projektu BIOREGIO, piaty oficiálny „Newsletter“, ktorý mapuje doterajšie aktivity projektu BIOREGIO a prináša aj ďalšie dôležité informácie o aktivitách plánovaných na nasledujúce obdobie.  
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre vydala aj regionálny newsletter, v ktorom nájdete súhrn doterajších aktivít, ktoré sa na SPU v Nitre v rámci tohto projektu realizovali.
 
Odporúčame vám navštíviť oficiálnu stránku projektu BIOREGIO a prihlásiť sa na odber newsletterov (Sign up for the BIOREGIO newsletter), ktoré vychádzajú dvakrát ročne a prinášajú všetky podstatné informácie o priebehu tohto projektu.

Späť