BIOREGIO: High-level dissemination event (11.5.2021) - registrácia

Dňa  11. mája 2021 od 09:00 sa uskutoční on-line podujatie BIOREGIO High-level dissemination event in Slovakia, ktoré bude zamerané na prezentáciu doterajších výsledkov implementácie projektu Interreg Europe BIOREGIO v partnerských regiónoch.

K našej veľkej spokojnosti bolo toto podujatie zaradené do série prestížnych podujatí organizovaných v rámci Zeleného týždňa EÚ 2021 https://www.eugreenweek.eu/.

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o konkrétnych krokoch, ktorými projekt BIOREGIO podporuje obehové biohospodárstvo v regiónoch EÚ, ale aj o trendoch v oblasti biohospodárstva v EÚ i na Slovensku, zaregistrujte sa, prosím, prostredníctvom tohto odkazu.

Prednášať budú zástupcovia Európskej komisie, programu Interreg Europe, programu Horizont Európa, členovia Národnej rady Slovenskej republiky, ale aj predstavitelia európskych regiónov, v ktorých sa už niekoľko rokov úspešne realizujú aktivity spojené s projektom BIOREGIO.  

Ďalšie informácie o podujatí a pravidelne aktualizovaný program nájdete na oficiálnej webovej stránke projektu BIOREGIO: https://www.interregeurope.eu/bioregio/events/event/4404/bioregio-high-level-dissemination-event-in-slovakia/

Tešíme sa na Vašu účasť!

BIOREGIO: High-level dissemination event

Späť