Bezplatný certifikát ECo-C pre oblasť osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií

Získajte bezplatne cerfitikát ECo-C® v rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre  21. storočie.

Ak patríte medzi študentov, ktorí sú otvorení možnostiam, sú flexibilní, tvoriví, ktorým záleží na ich vzdelaní a presadení sa v konkurenčnom profesionálnom, spoločenskom prostredí, máte záujem pri uchádzaní sa o pracovné pozície preukázať svoju sociálno-psychologickú a sociálno-osobnostnú pripravenosť, zaujme vás možnosť získať certifikát ECo-C® - European communication certificate®.

ECo-C® je v krajinách Európskej únie štandardizovaný certifikát v oblasti osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií.

Certifikát môžete získať bezplatne v rámci projektu absolvovaním piatich modulov:

• M1 Modul Tímová spolupráca

• M2 Modul Selfmarketing

• M3 Modul Manažment pri konfliktoch

• M4 Modul Komunikácia

• M5 Prípadová štúdia

Viac informácií o obsahu modulov nájdete na: http://eco-c.sk/sylaby.php

Ak vás ponuka zaujala, neváhajte a ešte dnes vyplňte dotazník na https://dotazniky.itakademia.sk/index.php/374953?lang=sk&encode=

Testovanie bude zabezpečovať autorizované vzdelávacie stredisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V prípade dostatočného záujmu o tento certifikát bude možné testovanie aj na SPU v Nitre.

Späť