Architektonické hodnoty objektov SPU - prednáška

V aule Slovenskej  poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 26. septembra 2019 od 14.00 h uskutoční prednáška doc. Ing. arch. Roberty Štěpánkovej, PhD., na tému Architektonické hodnoty objektov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Podujatie je spojené s  s prezentáciou objektov SPU v Nitre, ktoré majú významné architektonické hodnoty a komentovanou prehliadkou univerzitného komplexu architektov Vladimíra Dedečka a Rudolfa Miňovského.

Prednáša: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Miesto konania:  aula SPU v Nitre, Trieda A. Hlinku 2, Nitra.

Termín a čas konania:  26. 9. 2019 o 14.00 h.

 

Podujatie je súčasťou aktivít Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva vznikli v roku 1985 z iniciatívy Rady Európy. Konajú sa každý rok v septembri. Slovenská republika sa pripojila k usporiadateľom DEKD v roku 1993.

Cieľom DEKD je stimulovať záujem o európske kultúrne dedičstvo, zvyšovať povedomie o ňom, informovať verejnosť o potrebe chrániť ho, podporovať toleranciu voči iným kultúram a upozorniť na sociálne, politické a hospodárske výzvy odvetvia kultúry. Tento cieľ je možné dosiahnuť cez sprístupnenie zvyčajne neprístupných pamiatok, prezentáciu bežne prístupných pamiatok „v inom svetle“, organizáciu seminárov, prednášok, výstav, turistických aktivít, súťaží a hier súvisiacich s historickým prostredím a jeho hodnotami.  Do tohto ročníka bolo prihlásených viac ako 300 aktivít. Ich databáza je prístupná na stránke www.dekd.sk

Späť