Aktuálne otázky potravinárskej praxe - odborný seminár

Pozývame vás na odborný seminár Aktuálne otázky potravinárskej praxe, ktorý sa uskutoční 17. septembra od 13.00 do 17.00 h v Hoteli Viliam Fraňo v Dolných Krškanoch.Termín prihlásenia: do 31. 8. 2019

Program:
13.15 - 13.30 h Adriana Kolesárová, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre: EIT Food Hub aktivity v SR

13.30 – 16.20 h Pozvané prednášky
Moderuje: Alica BOBKOVÁ a Jozef ČAPLA
13.30 - 13.50 h Milan LAPŠANSKÝ, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky: Potravinári v centre pozornosti
13.50 - 14.10 h Jozef BÍREŠ, Štátna veterinárna a potravinová správa SR: Aktuálne výsledky úradnej kontroly potravín
14.10 - 14.30 h Tatiana LOPÚCHOVÁ, Slovenský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov v Slovenskej republike: Aktuálne problémy v pekárenskom priemysle
14.30 - 14.50 Ján DUREC, McCarter a.s.: Inovácie v potravinárskom a nápojovom priemysle
14.50 – 15.20 Prestávka
15.20 - 15.40 Jana VENHARTOVÁ, Potravinárska komora Slovenska: Aktuálne informácie v oblasti potravinárskej legislatívy
15.40 - 16.00 h Martin KRAJČOVIČ, Slovenská aliancia moderného obchodu: Budúcnosť riešenia odpadov v potravinárstve
16.00 - 16.20 h Jaroslav ŽIAK, NESTLÉ SLOVENSKO s. r. o: Systémy samokontroly u prevádzkovateľa potravinárskeho podniku
16:20 – 17:00 Diskusia
19:00 – 22:00 Spoločenský večer, 2018

 

Viac na http://www.fbp.uniag.sk/sk/oznamy-reader/items/odborn%C3%BD-semin%C3%A1r-aktu%C3%A1lne-ot%C3%A1zky-potravin%C3%A1rskej-praxe/

 

 

Späť