Ako zjednotiť slovenskú pôdu

V hoteli Saffron Bratislava sa 3. októbra 2019 uskutoční ďalšia zo série HN konferencií, tentokrát na tému Ako zjednotiť slovenskú pôdu. Na príprave podujatia sa podieľa Slovenský pozemkový fond, partnerom je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Mediálny partner: Hospodárske noviny.

Prvý panel s názvom Štát verzus farmári bude zameraný na aktuálnych vlastníkov slovenskej pôdy, možnosti farmárov dostať sa k pôde Slovenského pozemkového fondu, zmeny, ktoré by potrebovali pôdohospodári a zmeny, ktoré by chcel štát. V druhom paneli s názvom Usporiadaná a funkčná krajina vystúpi s úvodným slovom  doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Riešiť sa budú otázky aktuálnych pozemkových úprav na Slovensku, reálne problémy, ktoré spôsobujú majiteľom a užívateľom nevykonané pozemkové úpravy, problematika pozemkových úprav a rozvoj vidieka, úloha pozemkových úprav v adaptácii krajiny na klimatickú zmenu a ďalšie témy.

PROGRAM

Viac na https://konferencie.hnonline.sk/event/ako-zjednotit-slovensku-podu

Späť