AIESEC ponúka zahraničné stáže

Medzinárodná študentská organizácia AIESEC, ktorej jedna z tisíca pobočiek je aj  na SPU v Nitre, vám ponúka viacero programov.

1. GLOBAL TALENT ENTREPRENEUR program poskytuje mladým ľuďom príležitosť pracovať v dynamickom prostredí rýchlo sa rozvíjajúcich start-upov, teda začínajúcich inovatívnych podnikov, kde získajú praktické skúsenosti a rozvinú svoju osobnostnú a profesionálnu stránku. Táto skúsenosť trvá v rozmedzí 6-12 týždňov.

2. GLOBAL TALENT program umožňuje mladým ľuďom získať praktické skúsenosti pre ich budúcu kariéru prácou v medzinárodnom prostredí v malých a stredných podnikoch, nadnárodných korporáciách či neziskových organizáciách prostredníctvom stáží, ktoré trvajú 12-18 mesiacov.

AIESEC sa snaží poskytnúť mladým ľuďom zahraničnú skúsenosť, ktorá im pomôže podieľať sa na rozvoji Slovenska. Verime, že aj prostredníctvom intenzívnych skúseností nadobudnutých na stáži, sa z nich môžu stať mladí lídri.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na stránke www.aiesec.sk

 
tl_files/download/Pictures/Novinky 2015/aktuality/GT poster-final-01M.jpg

Späť