AIESEC Nitra ponúka zahraničné stáže

AIESEC je najväčšia svetová organizácia vedená mladými ľuďmi, ktorej cieľom je mier a naplnenie ľudského potenciálu. Rozvíja líderstvo u mladých ľudí prostredníctvom zahraničných stáží a členského programu a tak zlepšuje ich uplatnenie na trhu práce či pri podnikaní. Pôsobí vo viac ako 126 krajinách sveta. Na Slovensku má 7 pobočiek,  jednou z nich je AIESEC Nitra.

AIESEC Nitra ponúka zahraničné stáže všetkým mladým ľuďom vo veku od 18 do 30 rokov. Postup prihlásenia sa na stáž a jej výberu je pre záujemcu jednoduchý – klikne si na stránku https://opportunities.aiesec.org/, na ktorej vidí zoznam všetkých stáží. Po registrovaní ho následne kontaktujú členovia AIESEC. Záujemcu pozvú na osobné stretnutie, na ktorom sa dozvie všetky potrebné informácie a naučí sa ako správne vyhľadať svoju vysnívanú stáž. Môže si vybrať z viacerých programov:

1. GLOBAL CITIZEN je program dobrovoľníckych projektov, ktoré riešia problémy ako kvalita vzdelania, ekológia či sociálne problémy. Sú zamerané na sebapoznanie a povedomie o iných kultúrach. Projekty v rámci tohto programu trvajú 6 až 8 týždňov.

2. GLOBAL TALENT ENTREPRENEUR program poskytuje  možnosť pracovať  v dynamickom prostredí rýchlo sa rozvíjajúcich start-upov v oblasti marketingu, projektového manažmentu, IT či obchodnej administratívy. Stážisti získajú praktické podnikateľské skúsenosti pre ich budúcu kariéru. Táto skúsenosť trvá v rozmedzí 6 až 12 týždňov.

3. GLOBAL TALENT program umožňuje prácu v malých a stredných podnikoch,  nadnárodných korporáciách či neziskových organizáciách v oblasti učiteľstva, IT, obchodnej administratívy, financií, predaja či marketingu. Stážisti získajú praktické pracovné skúsenosti pre ich budúcu kariéru. Tieto stáže trvajú v rozmedzí 3 až 18 mesiacov.

AIESEC Nitra ponúka aj členský program. Mladí ľudia – dobrovoľníci – pracujú v tímoch v oblastiach ako marketing, financie, zákaznícky servis, projekt manažment či ľudské zdroje. Ako nováčikovia sú do tímov zaradení, po čase majú možnosť vyskúšať si pozíciu tím lídra.  Zúčastňujú sa na lokálnych, národných či medzinárodných konferenciách, počas ktorých si zlepšujú komunikáciu v angličtine, spoznávajú nových ľudí, zúčastňujú sa na rôznych prednáškach a tréningoch. Praktické zručnosti získavajú podľa toho, do akej oblasti sú zaradení:

  • oblasť marketingu – manažovanie kampaní, copywriting, marketing na sociálnych sieťach, komunikačné a prezentačné zručnosti (prezentovanie na školách)
  • oblasť financií – plánovacie a organizačné zručnosti (plánovanie rozpočtov), účtovníctvo, prieskum grantov
  • oblasť projektového manažmentu – organizačné zručnosti (organizácia a manažment projektu), komunikačné a prezentačné zručnosti (pohovory so zahraničnými stážistami, stretnutia so školami, prezentovanie na školách), anglický jazyk (pohovory so zahraničnými stážistami)
  • oblasť zákazníckeho servisu – komunikačné a prezentačné zručnosti (komunikácia so záujemcami o stáž, prezentovanie stáží), anglický jazyk (komunikácia s členmi AIESEC v zahraničí), krízový manažment (poskytnutie pomoci a hľadanie riešení záujemcom o stáž)
  • oblasť ľudských zdrojov –komunikačné zručnosti (pohovory a komunikácia s členmi), organizačné zručnosti (organizácia tréningov, konferencií)

Študent, ktorý sa chce stať členom AIESEC má možnosť vyplniť prihlášku na www.aiesec.sk/clenstvo.

Kontakt:

Zahraničné stáže pre študentov

Róbert Gróf

e-mail: robertgrof1@gmail.com

tel.č.: +421 907 505 236

 

Členstvo

Monika Kulifajová

e-mail: monika.kulifajov@aiesec.net

tel.č.: +421 944 428 171

 

Prezidentka pobočky

Daniela Škojcová      

e-mail: dskojcova@gmail.com

tel. č.: +421 910 348 883

Späť