Agropolitika EÚ a podpora mladých farmárov - verejná diskusia

Diskusia: AGROPOLITIKA EÚ A PODPORA MLADÝCH FARMÁROV | Je Slovensko pripravené na výmenu generácii v poľnohospodárstve?
 
Miesto: Kongresové centrum, Štud. domov A. Bernoláka, Trieda A. Hlinku 38, Nitra
Termín: 30. októbra 2019, 10.00 - 12.30 h
 
Počet ľudí pracujúcich v poľnohospodárstve na Slovensku každoročne klesá. Životaschopnosti sektora nepridáva ani jeho starnutie. Kým tesne po revolúcii bol priemerný vek v agrosektore 40 rokov, dnes sa bezpečne blíži k hranici 50 rokov. Podobnému trendu však čelia aj ostatné krajiny a tak Únia spoločne hľadá recept na starnúce poľnohospodárstvo.
Veľkú príležitosť ako presvedčiť mladých ľudí, aby sa nebáli práce v agrosektore otvára pripravovaná reforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Aká je šanca, že sa jej to podarí? Majú mladí ľudia voči práci v agrosektore predsudky? Ako im môže pomôcť štát? To budú hlavné otázky diskusie Agropolitika EÚ a podpore mladých farmárov.
S našimi hosťami sa pokúsime odpovedať na to, či môžu mladých na kariéru farmára motivovať nové technológie a inovácie v agrosektore. Ako je na tom s podporou vedy a výskumu v poľnohospodárstve Slovensko a aké formy podpory prináša návrh reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ z dielne Európskej komisie? Môže Únia alebo štát prácu v poľnohospodárstve zatraktívniť tým, že bude klásť väčší dôraz na životné prostredie? Zohľadňuje reforma únijnej agropolitiky zmenu klímy a podiel, ktorým sa na nej podieľa samotný sektor poľnohospodárstva?
 
Hostia:
I. panel
- Martin Hojsík, Progresívne Slovensko, poslanec Európskeho parlamentu (PS/SPOLU / RE)
- Ladislav Miko, vedúci Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
- Ján Pokrivčák, SPU Nitra - Zelená univerzita / IPP - Inštitút pôdohospodárskej politiky
II. panel
- Miroslav Štefček, podpredseda, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora - SPPK
- Ján Gúgh, SOS/BirdLife Slovensko
- Milan Jurky, Združenie mladých farmárov na Slovensku (ASYF)
 
 
Partnerom podujatia je SPU Nitra - Zelená univerzita
Opatrenie je spolufinancované Európskou úniou.
Agropolitika EÚ a podpora mladých farmárov - verejná diskusia

Späť