Absolventské stáže LDV 2014

SPU v Nitre ponúka absolventom končiacich ročníkov (resp. nezamestnaným absolventom z minulého roka) možnosť absolventských stáží v rámci úspešného projektu Leonardo da Vinci PLM: "Európske skúsenosti pre slovenský agrosektor: program odborných stáží pre absolventov SPU II" č. 133220344. V ponuke sú nasledovné stáže:

Termín: 7. 7. 2014 - 5. 10. 2014:
1. Horák a synové, Okrasné školky, s.r.o., Česká republika (vhodné pre FZKI, prípadne FAPZ) - grant 3416 EUR
2. Chance-Mall, Chemnitz, Nemecko (vhodné pre FEM) - grant 3621 EUR
3. Stado Ogierów Sieraków, Sieraków, Poľsko (vhodné pre FAPZ) - 3008 EUR
4. Almond Vocational Link, Plymouth, Veľká Británia (pracovná ponuka sa vyšpecifikuje podľa profilu absolventa, vhodné pre TF, FEM - 5225 EUR)
5. D-Consulta, Mosta, Malta (vhodné pre FEM) - 3246 EUR
 
 
Termín: 1. 9. - 30. 11. 2014
1. Baumax, Viedeň - Klosterneuburg, Rakúsko (vhodné pre FAPZ, FZKI) - 4075 EUR
2. Research Group "Food quality and safety" Miguel Hernández University, Alicante, Španielsko (vhodné pre FBP) - 3857 EUR
3. Global G.A.P. Cologne, Nemecko (vhodné pre FEM, FBP, FAPZ) - 3621 EUR
4. D-Consulta, Mosta, Malta (vhodné pre FEM) - 3246 EUR
5. D-Consulta, Mosta, Malta (vhodné pre FEM, FEŠRR) - 3246 EUR
6. World Trade Center, Poznan Poľsko (vhodné pre FEM, FEŠRR) - 3008 EUR
7. Stado Ogierów Sieraków, Sieraków, Poľsko (vhodné pre FAPZ) - 3008 EUR
8. Botanická záhrada, University of Vilnus, Litva  (vhodné pre FZKI) - 3008 EUR
 
Grant pokrýva náklady na cestovné, ubytovanie a stravovanie. Okrem toho každý účastník stáže povinne absolvuje pred nástupom na stáž individuálny jazykový kurz (podľa pracovného jazyka stáže a konzultácie o interkultúrnej komunikácii). Koordinátorkou projektu je prorektorka SPU prof. Elena Horská a projekt administruje Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programo. Záujemcovia o stáž môžu poslať prihlášku (v prílohe) na adresu Mgr. Márie Žúrekovej (maria.zurekova@gmail.com) alebo priniesť osobne do KZVaMPV (Rektorát SPU, 3. poschodie) v termíne do 20. marca 2014. Termín výberového konania bude oznámený dodatočne. Postrehy účastníkov predchádzajúcich stáží môžete nájsť na: http://spu.fem.uniag.sk/Elena.Horska/plm-index.html
PRIHLÁŠKA: [.pdf] [.doc]
 

Späť