30. výročie Nežnej revolúcie na SPU v Nitre

November na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre - výstava

November na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre - výstava

Spomienka na novembrové a ponovembrové udalosti zachytené na stránkach dvojtýždenníka Poľnohospodár. Zaujíma vás, prečo vstúpili študenti Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre do okupačného štrajku? Aké boli základné požiadavky Koordinačného výboru? S akým programovým vyhlásením vstupoval do volieb prvý ponovembrový rektor VŠP v Nitre? Výstava November 1989 na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre ponúka pohľad na udalosti okolo novembra a krátko po ňom prostredníctvom stránok univerzitného spravodajcu Poľnohospodár.

Čas a miesto konania: 18. - 25. novembra 2019,  9.00 – 15.00 h priestory pod Aulou SPU, Tr. A. Hlinku 2,

 

Oceňovanie študentov SPU pri príležitosti 17. novembra

Pri príležitosti Dňa študentov rektorka SPU každoročne oceňuje najlepších študentov, ktorí dosiahli vynikajúce študijné výsledky, úspechy vo vedeckej práci, v športovej alebo kultúrnej činnosti a svojimi aktivitami vzorne reprezentovali univerzitu.

Čas a miesto konania: 20. novembra 2019, 13.00 h, Kongresová sála Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre

 

Diskusia s dr.h.c. prof. Ing. Ladislavom Kabátom, CSc., k 30. výročiu Nežnej revolúcie

Pred tridsiatimi rokmi zažili obyvatelia Československa prvý dotyk so slobodou. Mnohí si na tieto udalosti spomínajú, pre mladšiu generáciu  je to dávna minulosť. Cieľom diskusie s priamym účastníkom novembrových udalostí, s prvým porevolučným rektorom Vysokej školy poľnohospodárskej prof. Ladislavom Kabátom, je priblížiť najmä mladej generácii míľniky diania na našej univerzite, ako aj to, čo im predchádzalo, čomu musela čeliť spoločnosť a ľudia pred pádom totality. Veríme, že mladí ľudia takto lepšie pochopia revolučné udalosti, že sloboda nie je zadarmo.

„Spontánne protestné vystúpenia študentov z pred tridsiatich rokov voči porušovaniu demokratických princípov v riadení spoločnosti i samostatných inštitúcií by mali byť pre nás trvalým upozornením,“ hovorí prof. Ladislav Kabát.

Zámerom diskusie je vzbudiť v účastníkoch podujatia úvahy o tom, čoho sme súčasťou, že sme to my, jednotlivci, ktorí tvoríme dejiny, a že sme to my, jednotlivci, ktorí nesieme za život v demokratických podmienkach zodpovednosť.

Čas a miesto konania: 20. novembra o 14.00 h, Kongresová sála Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre

 

Prvý porevolučný rektor Vyswokej školy poľnohospodárskej v Nitre prof. Ladislav Kabát
Prvý porevolučný rektor Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre prof. Ladislav Kabát

Späť