Študentské dni nitrianskych univerzít 2019

Od 13. do 29. novembra 2019 čaká na študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Univerzity Konštantína Filozofa každoročný kolotoč kultúrnych, spoločenských a športových podujatí s názvom Študentské dni nitrianskych univerzít. V programe nebude ani tento rok chýbať hokejový zápas študentov, Festival klobás, Erasmus Village, Imatrikulačný ples, Študentská kvapka krvi a množstvo ďalších akcií.

Záštitu nad podujatím prevzala rektorka SPU v Nitre doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., a rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.

Program

Plagát

Späť