Študentská konferencia BUP: Trvalo udržateľná výroba potravín v podmienkach zmeny klímy

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, ako Národné centrum Programu Baltickej univerzity, organizuje 13. - 16. mája 2020 medzinárodnú študentskú konferenciu na tému Trvalo udržateľná výroba potravín v podmienkach zmeny klímy. Štvordňové podujatie ponúkne účastníkom odborné prednášky, Hackathon, exkurzie a zároveň budú môcť obohatiť svoje odborné a jazykové znalosti v kolektíve študentov z dvanástich európskych krajín, ako aj Ukrajiny, Bieloruska a Ruska. Prihlásiť sa môžu všetci študenti SPU v Nitre.

Konferencia sa uskutoční pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v sieti Programu Baltických univerzít.

Viac informácií: https://www.balticuniv.uu.se/education/students-courses-and-conferences/student-conference-2020/

Študentská konferencia BUP: Trvalo udržateľná výroba potravín v podmienkach zmeny klímy

Jdi zpět