Newsletter

Newsletter #64  Máj 2021

Newsletter #63 November 2020

Newsletter # Issue 62  Jún 2020

Newsletter #61 Marec 2020

Newsletter Issue # 1 vol.3   Január 2020

Newsletter Issue # 60    December 2019

Newsletter Issue #59 November 2019

Newsletter #58, Január 2019

Newsletter Issue #57, December 2018

 

 

Research Notes (Výskumné listy)

RESEARCH NOTES (Výskumné listy) Programu Baltickej Univerzity (BUP) predstavujú súhrn výskumných poznámok o výskumoch súvisiacich s trvalo udržateľným rozvojom z členských krajín BUP.

Cieľom listov je šíriť výsledky výskumu a šíriť poznatky o výskumných pracovníkoch a výskumných aktivitách v regióne Baltského mora. Prostredníctvom RESERACH NOTES sa dajú šíriť aj krátke informácie o voľno prístupných prácach uverejnených v časopisoch, či na stránkach.

V prípade záujmu o príspevok kontaktujte priamo Ulrika Klintberg (ulrika.klintberg@balticuniv.uu.se)

Research Notes Letter #2, Issue 1, 2019 (téma: Research & Innovation for a sustainable Baltic Sea Region)

Research Notes Letter 2, Issue 2, 2020 (téma: Research & Innovation for a sustainable Baltic Sea Region)

Research Notes Letter 3, Issue 3, 2020 (téma: Recent research from BUP Member Universities)