Newsletter

Newsletter #58, Január 2019

Newsletter #57, December 2018

 

Research Notes (Výskumné listy)

RESERACH NOTES (Výskumné listy) Programu Baltickej Univerzity (BUP) predstavujú súhrn výskumných poznámok o výskumoch súvisiacich s trvalo udržateľným rozvojom z členských krajín BUP.

Cieľom listov je šíriť výsledky výskumu a šíriť poznatky o výskumných pracovníkoch a výskumných aktivitách v regióne Baltského mora. Prostredníctvom RESERACH NOTES sa dajú šíriť aj krátke informácie o voľno prístupných prácach uverejnených v časopisoch, či na stránkach.

V prípade záujmu o príspevok kontaktujte priamo Ulrika Klintberg (ulrika.klintberg@balticuniv.uu.se)

Research Notes Letter #2, Issue 1, 2019 (téma: Research & Innovation for a sustainable Baltic Sea Region)