Naj POĽNO študent/študentka 2016

tl_files/download/Pictures/NAJpolno student-studentka/logo_najpolno.jpg

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Klub poľnohospodárskych odborníkov pri SPU v spolupráci s Vydavateľstvom Slovenský CHOV, s.r.o. a Združením mladých farmárov na Slovensku vyhlasujú druhý ročník súťaž o

NAJ POĽNO ŠTUDENTA/ŠTUDENTKU.

Hľadáme sympatického študenta a študentku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorí by svojím šarmom, vzdelaním, dôvtipom, skúsenosťami a blízkym vzťahom k agrosektoru reprezentovali svoju univerzitu na významných podujatiach počas celého roka 2017.

 

Podmienky:

- študent / študentka I. a II. stupňa štúdia na SPU v Nitre 

- vek 18 - 25 rokov

 

Súčasťou súťaže bude internetové hlasovanie o NAJ poľno študenta/študentku webu.

tl_files/download/Pictures/NAJpolno student-studentka/fb.jpg  Viac na FB www.facebook.com/najpolno